Peter Handke
LITTERATUR

Tekst av Jon Fosse
Forfatter og dramatiker

 1. Eg støttar heilt og fullt tildelinga Ibsen Award, som prisen vel etter kvart har vorte heitande, til Peter Handke. Han fortener den ikkje som person, eller som politisk talar og essayist, men som forfattaren Peter Handke, han som etter mitt skjøn kanskje er den fremste nolevande forfattaren, alt i alt, det vil seia om ein tek med prosa og dramatikk og essayistikk, altså ser på heile forfattarskapet. Les hele innlegget «Enquête»